‘It takes two to tango’

Als werkgevers en medewerkers zich samen inzetten om te werken aan inzetbaarheid creëren ze een wendbare, weerbare en prettige werkomgeving. Voor nu en voor hun toekomst. In die omgeving komen de talenten en prestaties van teams en individuele medewerkers en leidinggevenden het best tot hun recht.

Eigenaarschap & werkgeverschap

Werknemers moeten zelf steeds meer zorgen dat ze een gezonde leefstijl hebben en actief bezig zijn met hun loopbaan. Daarbij is het belangrijk dat zij hun inzetbaarheid bespreekbaar (kunnen) maken, in een veilige omgeving. Het is belangrijk dat zij blijven leren en zich blijven ontwikkelen om hun kennis up-to-date te houden.

Van een werkgever mag verwacht worden dat hij werknemers faciliteert met een werkomgeving waarin zij goed kunnen presteren. Een omgeving waarin gezond gewerkt kan worden, die de (persoonlijke) ontwikkeling stimuleert en faciliteert en waar het werken ook energie oplevert. Voor werkgevers is dat ook aantrekkelijk. Het zorgt voor betere productiviteit en voor lagere kosten door verzuim en bijvoorbeeld ongewenste personeelsuitstroom.

Een trektocht, geen verzorgde reis

Vaak wordt gesproken over ‘duurzame inzetbaarheid’, maar dat vinden wij nogal een containerbegrip. Wij praten liever over inzetbaarheid en hoe werkgevers en werknemers hier doelgericht aan kunnen werken. Dat is een proces. Een avontuurlijke reis. Een nieuwe manier van omgaan met ‘wat er al is’. Langer en gezond blijven werken, is een belangrijke uitdaging voor werknemers. Dat vraagt om eigenaarschap. CoFactor helpt om te blijven werken aan inzetbaarheid. Dat vraagt om ander gedrag van medewerkers, managers en bestuurders. Met een open cultuur, vertrouwen en veiligheid. Het vraagt erom dat werkgever en medewerkers steeds de match zoeken tussen hun ambities. Dat noemen ze vaak de ‘win-win’.

Dat valt samen in onze aanpak

Vanuit deze achtergrond hebben wij een model ontwikkeld om het werken aan duurzame inzetbaarheid concreet en doelgericht te maken. Het is de kapstok voor de praktische invulling van duurzame inzetbaarheid rond 4 pijlers: Gezondheid & energie, Werk & privé balans, Motivatie & betrokkenheid en Vakkennis & ontwikkeling.
Met dit model helpen wij organisaties om hun ambities voor duurzame inzetbaarheid daadwerkelijk te vertalen in resultaten.

Gezondheid & energie

Gezond en veilig werken
Regie op gezondheid
Inzetbaarheid optimaliseren

Vakkennis & ontwikkeling

Vakmanschap & kennis
Persoonlijke ontwikkeling
Een leven lang ontwikkelen

Motivatie & betrokkenheid

Intrinsieke motivatie
Binding met de organisatie
Aantrekkelijk werkgeverschap

Werk-privé balans

Combineren werk en privé
Flexibele werkcultuur
Persoonlijke flexibiliteit