Trainingen voor organisaties, werknemers en leidinggevenden

Trainingen zijn een belangrijk hulpmiddel om nieuwe vaardigheden op het gebied van inzetbaarheid snel in de praktijk te brengen. CoFactor biedt specifieke trainingen voor de versterking van organisaties, leidinggevenden en werknemers. We hebben de belangrijkste trainingen voor u op een rij gezet. Is uw behoefte net iets anders? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Dan vertellen wij u nog meer over de mogelijkheden.

Persoonlijk leiderschap gaat over eigenaarschap en het vermogen van werkenden om zichzelf te leiden, sturen en om anderen in de organisatie te beïnvloeden. Dat zorgt voor vitale en veerkrachtige medewerkers in een gezonde en slagvaardige organisatie. Maar waar begin je precies om hieraan te werken? Het betekent: de regie nemen over je werk, carrière, leven en ontwikkeling. Dat klinkt omvangrijk. Wij maken het behapbaar en inzichtelijk met onze training Persoonlijk Leiderschap. Het begint bij fundamentele vragen, zoals: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Wij geven nieuwe inzichten in de eigen persoonlijkheid, vaardigheden, drijfveren en kansen. Zo komen mensen in beweging en dit helpt ze op weg om doelen te realiseren met als uitgangspunt hun eigen kwaliteiten en talenten. Zo neem je zelf de regie en word je minder geleefd. Zo kun je beter doen en zijn wat je echt wilt.

Blijven ontwikkelen en op tijd bewegen. Om aantrekkelijk te zijn (en blijven!) op de arbeidsmarkt is het belangrijk dat werkenden de regie nemen over de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden en hun inzetbaarheid. Dat zorgt voor betere carrièrekansen en grotere werkzekerheid. CoFactor helpt je in deze training snel op weg om arbeidsmarktfit te blijven. We besteden aandacht aan zelfsturing en bijvoorbeeld het blijven ontwikkelen van de juiste vaardigheden. Zodat je daadwerkelijk en doelgericht (nieuwe) stappen kunt zetten. Zo neem je de regie voor je eigen loopbaan en carrièrekansen.

Veel werkenden worstelen tegenwoordig met het vinden van goede balans tussen hun werk en privé activiteiten. Of met het zoeken van balans binnen hun werktaken. Als de balans verstoord wordt, breekt het mensen op. Dat zorgt voor minder werkgeluk en bij organisaties voor meer verloop, verzuim en de kosten daarvan. Deze training is gericht op het bewaren van evenwicht en vergroten van je (zelf)inzicht. We besteden aandacht aan zelfsturing en het blijven ontwikkelen van de juiste vaardigheden. Dit kan bijvoorbeeld gaan over grenzen stellen of goed kijken naar je eigen draagkracht en draaglast. Zo leren deelnemers zelf signalen en patronen herkennen. En zo krijg je zelf de regie in handen om balans te creëren én te behouden.

Niet alle medewerkers die je aanstuurt, hebben hetzelfde nodig. Hoe ga je om met die verschillende karakters? Welke vaardigheden heb je nodig als goede leidinggevende en hoe pas je ze toe? In deze training neemt CoFactor je mee in de basisprincipes van het leidinggeven en we oefenen met de belangrijkste vaardigheden. Denk bijvoorbeeld aan: zelfreflectie, motiveren, aansturen, communiceren en delegeren. Door ze te oefenen kun je ze ook meteen toepassen in de praktijk. 

Organisaties blijven zich snel ontwikkelen. Dat stelt ook nieuwe eisen aan het leiderschap. Waren leidinggevenden voorheen vooral ‘beslissers’ en ‘in control’, tegenwoordig moeten zij vooral ‘in charge’ blijven. Door mensen te verbinden, thema’s te agenderen en goede gesprekken te voeren met medewerkers. Bijvoorbeeld over hun wensen en ontwikkelbehoeften. De snelheid en complexiteit van organisaties is tegenwoordig vaak te groot om alles zelf te weten en over alles te kunnen beslissen. In deze driedaagse training leer je daadwerkelijk ‘in charge’ te blijven. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: ‘Ik als leider’, dialogen voeren, overzicht houden, de voorbeeldrol en je ontwikkeling.

Als leidinggevende speel je een cruciale rol in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Voor veel leidinggevenden is dat een relatief nieuw thema. In deze rol gaat het onder andere over het geven van de juiste aandacht en het voeren van gesprekken met medewerkers over hun inzetbaarheid en ontwikkelbehoeften. CoFactor traint je in het voeren van de dialoog hierover. Hoe voer je een goed gesprek? Hoe pas je dat in de praktijk toe? Welke skills heb je daarvoor nodig? Tijdens deze training krijg je de handvatten aangereikt om ook deze rol een goede invulling te geven.

Oefenen in de praktijk: deze training kan worden aangevuld met coaching. De coach ondersteunt leidinggevenden dan met belangrijke vaardigheden en bij situaties in hun praktijk.

 

Duurzame inzetbaarheid: Wat is het? Wat betekent het voor de organisatie en wat willen we ermee? Om aan de slag te gaan met inzetbaarheid zijn dit belangrijke vragen om eerst duidelijkheid over te scheppen. Als ‘kick-off’ wordt een brainstormsessie georganiseerd met verschillende stakeholders van de organisatie (bestuurders, MT, leidinggevenden, OR en medewerkers). Het doel is om bewustzijn, draagvlak en motivatie te creëren voor de beoogde ontwikkeling. En om ideeën te ontwikkelen om doelgericht aan de slag te gaan. CoFactor helpt u om deze kick-off te organiseren. 

Als uw organisatie aan de slag wil met de inzetbaarheid van werkenden dan is een belangrijke stap  om hiervoor een heldere missie en visie te ontwikkelen. CoFactor kan hiervoor een visiebijeenkomst verzorgen op basis van een brainstormsessie met verschillende stakeholders (zie ook bij de hiervoor genoemde Kick-off). Tijdens de brainstorm worden stakeholders actief gestimuleerd tot een inhoudelijke discussie over de missie en visie van duurzame inzetbaarheid in de eigen organisatie. Door stakeholders hier vroegtijdig bij te betrekken, worden waardevolle ideeën verzameld en wordt het draagvlak voor de aanpak versterkt. 

CoFactor verzorgt voor organisaties diverse inspiratie- en kennissessies over verschillende onderwerpen. Denk aan: Duurzame Inzetbaarheid, Van Verzuim naar Inzetbaarheid, Eigenaarschap & Werkgeverschap of bijvoorbeeld: Vitaal Organiseren. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor het versterken van de aanpak in uw organisatie?  Informeer hier naar de mogelijkheden.

wat onze klanten over ons zeggen